FITRAH YANG SEBENARNYA ITU ADALAH BERKHILAFAH

oleh -244 views

Memaknai fitrah yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah mempunyai seorang khalifah yang wajib ditaati pada dirinya. Sebagai pembuktian terhadapa ajaran Ketaatan kepada Alllah Ketaatan kepada Rasulullaah dan kepada Ulil Amri.

Dengan berkhilafah seorang muslim akan berada dalam suatu kedudukan yang jelas dalam beraqidah, jelas dalam al wala wal bara dan punya garis furqan antara haq dan bathil.

Berkhilafah juga merupakan solusi bagi seorang muslim sebagai pelepas dari semua problema kehidupan yang selama ini membelit dan menjadi permasalahan ummat berkepanjangan. Yang mana pada hari ini ummat Islam telah banyak menerima ujian fithnah, kekejaman, kedzaliman dari kaum kuffar. Maka tiada lain kita harus gigih menegakan kembali Khilafah ini.